Beräkning av volymvikt

Ett paket kan vara lätt med samtidigt stort. Sådana paket tar plats i bilen, och är resurskrävande att hantera.

Det transporteras miljontals varubrev varje år varav ca hälften är större än måtten för en modern fastighetsbox, vilket innebär att mottagaren i allt större grad blir aviserade om att hämta sitt ”brev” via ett ombud. Servicen upplevs som negativ av en stor del av både avsändare och mottagare.

Volymvikt

Volymen av ett paket beräknas genom lxbxh. Om ett paket har måtten 0,5 m längd, 0,5 m bredd och 0,5 m höjd, blir volymen 0,5x0,5x0,5 = 0,125 m3.

Man räknar om volymen till vikt genom att likställa varje kubikmeter med 280 kg. Volym multipliceras därför med 280 kg, vilket i exemplet ovan blir 0,125*280 = 35 kg.

Skulle den verkliga vikten på ditt paket vara 18 kg betalar du i detta exempel fraktpris för 35 kg (dvs. frakten baseras på det högsta värdet av den verkliga vikten och volymvikten).

Vi har tagit fram en kalkyl för att du enkelt ska kunna beräkna volymvikten. Ladda ner den här (excel-fil) och skriv in ditt pakets yttermått i tabellen.